Тұрақты даму

ESG рейтингі

2023 жылғы желтоқсандағы жағдай бойынша QazaqGaz компаниясы Sustainalytics-тен 19,2 ESG-тәуекел рейтингін алды және ESG факторларының елеулі қаржылық әсер ету қаупі төмен компания ретінде бағаланды. Sustainalytics бағалайтын газ компаниялары арасында QazaqGaz ESG-тәуекел рейтингі бойынша әлемдік компаниялар арасында 7-ші орында тұр.


2013 жылдан бастап QazaqGaz GRI нұсқауларына сәйкес дайындалған Тұрақты даму есептерін жариялап келеді. 2023 жылға арналған Кешенді жылдық есепте 29 қаржылық емес көрсеткіш дербес сертификатталды, бұл 19 көрсеткіш сертификатталған 2022 жылмен салыстырғанда 50%-ға өсті.

2021 жылы QazaqGaz өзінің ESG жүйесін диагностикалауды бастады және оны жақсарту және ESG рейтингтеріндегі позициясын арттыру бойынша ұсыныстардың Жол картасын әзірледі. ESG жүйесін жетілдірудің 2022–2025 жылдарға арналған кешенді жоспары бекітілді. QazaqGaz ESG жоғары қағидаттары мен корпоративтік басқару стандарттарын дәйекті түрде ұстанады. Компания бизнесті жүргізуде, қоршаған ортаны қорғауда, қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуде және адами капиталды дамытуда халықаралық озық тәжірибелерді қолдануға ниетті.Тұрақты дамуды басқару құрылымы

GRI 2-9, GRI 2-12, GRI 2-13, GRI 2-14

Компания тұрақты дамуды басқару тәсілдерін жетілдіру бойынша үздіксіз жұмыс жасайды, өйткені тұрақты даму принциптері мен құндылықтары «QazaqGaz» ҰК» АҚ қызметінде маңызды рөл атқарады, сондықтан Компания өзінің тұрақты даму қағидаттарына адалдығын мәлімдейді. басқарудың барлық деңгейлері.

«QazaqGaz» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі өз құзыреті шегінде тұрақты даму саласында тиісті жүйені қалыптастыруды және оны барлық деңгейлерде енгізуді, соның ішінде Біріктірілген жылдық жоспар шеңберінде тұрақты даму саласындағы есептілікті қарауды қамтамасыз етеді. «QazaqGaz» ҰК» АҚ тұрақты даму аспектілерінің негізгі жетістіктері және осы саладағы мәселелерді басқаруға белсенді қатысу, оның ішінде мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл мәселелерін қарастыру туралы есебі.

2022 жылы тұрақты даму саласындағы жұмыс нәтижелері бойынша «QazaqGaz» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі Қоғамның 2022–2032 жылдарға арналған Даму стратегиясын қарады, сондай-ақ тұрақты даму аспектілері бойынша негізгі ішкі нормативтік құжаттарды бекітті (Тұрақты даму саясаты) , Экологиялық саясат, денсаулық сақтау, еңбек және өнеркәсіптік қауіпсіздік салалары және т.б.). Сонымен қатар, есепті жылы Директорлар кеңесі қабылданған «2022–2025 жылдарға арналған «QazaqGaz» ҰК» АҚ ESG жүйесін жетілдірудің кешенді жоспарына» сәйкес тұрақты даму саласындағы негізгі бағыттарды анықтады.

Басқару деңгейінде «QazaqGaz» ҰК» АҚ Басқармасы стратегиялық даму бағыттарындағы, бағдарламалары мен іс-шараларындағы іс-шараларды бақылайды және бақылайды, тұрақты даму саласындағы мақсаттар мен KPI көрсеткіштерін іске асыруды бақылайды, сондай-ақ «ҚазАқпарат» ХАА аясындағы маңызды тақырыптарды бекітеді. «QazaqGaz» ҰК» АҚ қаржылық емес есептілігін дайындау.

«QazaqGaz» ҰК» АҚ Компанияның тұрақты даму саласындағы стратегиясын іске асыру, соның ішінде төмен көміртекті даму бағдарламасын әзірлеу бойынша қызметін іске асыру, мониторингтеу және орындау мақсатында ESG жобалық кеңсесі құрылды. Жобалық кеңсенің құрамы «QazaqGaz» ҰК» АҚ Басқарма төрағасының бұйрығымен бекітіледі. Жобалық кеңсенің төрағасы – Басқарма төрағасының стратегия және инвестиция жөніндегі орынбасары. Жобалық кеңсеге «QazaqGaz» ҰК» АҚ және оның еншілес және тәуелді ұйымдарының қызметкерлері кіреді. Жобалық кеңсенің төрағасы Жобалық кеңсенің жұмысын ұйымдастырады, отырыс күнін, күн тәртібін және отырыстың тақырыбын бекітеді, Жобалық кеңсенің отырыстарына төрағалық етеді және Жобалық кеңсе қабылдаған шешімдердің орындалуына жалпы бақылауды жүзеге асырады. Есепті кезеңде Төмен көміртекті даму бағдарламасын қалыптастыру, ESG-ді жетілдіру бойынша Жол картасын іске асыру, ESG рейтингін алуға дайындық және т.б. мәселелер қаралды.

Операциялық деңгейде тұрақтылықты басқару мәселелерін стратегия және тұрақты даму департаменті қадағалайды. Бөлім ішкі ережелерді, тәжірибелерді және ішкі бақылау жүйесін жүйелі түрде талдайды, сондай-ақ уақтылы жаңарту және жетілдіру бағыттарын анықтау үшін тәжірибені енгізуге және Қоғамның тұрақты даму қағидаттарының сақталуына ықпал етеді.

Тұрақты дамудың жеке мәселелерін басқаруды «QazaqGaz» ҰК» АҚ құрылымдық бөлімшелері жүзеге асырады. Осылайша, «QazaqGaz» ҰК» АҚ-да еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздікті басқаруға жауапты ЕҚ,ҚТҚҚ (Денсаулық, қауіпсіздік және қоршаған орта) қызметі, әлеуметтік мәселелер мен персоналды басқару функцияларын жүзеге асыратын Адам ресурстарын басқару және еңбекақы төлеу департаменті, өндірістік-техникалық бөлім – қоршаған ортаны басқаруға жауапты. Әрбір құрылымдық бөлімше өз құзыреті шегінде тұрақты даму тәжірибесін басқаруды үйлестіруде, сондай-ақ Компанияның БҰҰ ТМД-ға қол жеткізудегі үлесін қосуда маңызды рөл атқарады.

Ғылым және инновация

QazaqGaz өндіріс тиімділігін арттыру және Компанияның тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшін жаңа технологиялар мен заманауи тәсілдерді енгізуге ерекше көңіл бөледі. Компания жаңа өндіріс орындарын салу, жұмыс істеп тұрған қуаттарды кеңейту және жаңғырту бойынша ауқымды жұмыстарды жүргізуде, сондай-ақ Қазақстан халқын газбен қамтамасыз ету үшін жаңа инвестициялық жобаларды жоспарлауда. Заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды және өндірісті автоматтандыруды енгізу осы процестің құрамдас бөлігі болып табылады.

2023 жылдың наурыз айында QazaqGaz ғылыми-техникалық орталығы жұмысын бастады.

ҒТК негізгі мақсаты – өндіріс мәселелерін шешу үшін ең жаңа техникалар мен технологияларды беру және енгізу.

Екінші бағыт – біліктілікті арттыру бағдарламасы.

Үшінші бағыт – қазақстандық ғылымды коммерцияландыру және соңғы ғылыми әзірлемелерді газ саласына енгізу.

ҒТК технологиялық серіктестермен келіссөздер жүргізеді, жетекші ҒЗТКЖ орталықтарымен ынтымақтастық орнатады; Қазақстандағы және шетелдегі жетекші техникалық университеттерді, халықаралық газ компанияларын тарту бойынша жұмыс жүргізуде. Қызығушылық танытып отырған трансұлттық компаниялардың қатарында Газпром, Сибур, SOCAR, CNPC бар. Дәл осы үш жақты өзара әрекеттесу ҒТК жұмысының негізгі принципі болып табылады. 2022 жылы Сәтбаев университеті және ҚБТУ ректорларымен өзара түсіністік туралы меморандумдарға қол қойылды. Мұндай ынтымақтастық гранттар мен бағдарламалық мақсатты қаржыландыру арқылы бірлескен ғылыми жобаларды жүзеге асыруға көмектеседі. Ғылыми-конструкторлық орталықтар мақсатты ҒЗТКЖ-ға қызығушылық танытады. Осылайша, Сәтбаев университетінде автоматтандырылған алгоритмдер арқылы құбырлардың сенімді қалдық мерзімін анықтау мәселесімен айналысуда. Нәтижелер QazaqGaz нысандарында сынақтан өткізіліп, кейін гранттық қаржыландыруға жіберіледі. Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және коммуникация университетімен (АЭУ), Қазақстан-Британ техникалық университетімен, Назарбаев Университетімен жұмыс жүргізілуде, онда жұмыс NURIS технопаркінің зертханаларымен және басқа да өңірлік жоғары оқу орындарымен өзара әрекеттесуге бағытталған. ҒТК ғылыми-аналитикалық мәселелерді шешуге арналған өндірістік бағдарламаны қалыптастырды, онда дәстүрлі емес газ көздерін анықтауға, газ сақтау көлемдерін (ГҚҚ) ұлғайтуға, жабдықтың қызмет ету мерзімі мен өнімділігін қамтамасыз етуге, жабдықты диагностикалау сапасын арттыруға және белсенді түрде белсенділікке басымдық беріледі. өндірістік тәуекелдерді анықтау және жою. Қоршаған ортаға жағымсыз әсерді азайту және дәстүрлі емес газды сақтау технологияларын талдау маңызды мәселе болып табылады. ҚБТУ-мен жасалған меморандум құбырлардың ішкі коррозиясын зерттеу саласындағы жинақталған тәжірибе тұрғысынан қызықты. Ғылыми-зерттеу қызметі шеңберінде гидродинамикалық модельдеу, ресурстық базаны кеңейту және диагностиканың сапасын арттыру бөлігінде өңірлік жоғары оқу орындарының әлеуетін тарту жоспарлануда. AUIS көмегімен электрохимиялық қорғаудың (ECP) озық тәжірибелерін қолдану жоспарлануда. Сәтбаев университетімен бірге дәстүрлі емес газ көздерін – көмір қабатының метанын (КБМ) және синтез газын зерттеу бойынша жұмыс жүргізілуде. ЦБМ тұрғысынан ғылыми-техникалық орталықтың қызметі Қарағанды көмір бассейнінде жұмыс істеудің оң тәжірибесін пайдаланады. Талқылаудың жеке тақырыбы – «QazaqGaz» ҰК» АҚ компаниялар тобының ішкі және сыртқы стандарттау мәселелері/техникалық реттеу, мұнда ҒТК жетекші ҒЗТКЖ орталығы ретінде әрекет ете алады. Әлемдегі ұқсас кәсіпорындардың - Газпром ВНИИГаз, Дет Норске Веритас, ASTM, ASME, IPA және басқа институттардың табысының көптеген мысалдары бар. Тұжырымдама бойынша ҒТК компанияның стратегиялық, технологиялық және экономикалық қажеттіліктері үшін инновациялық шешімдерді табуға бағытталған ғылыми және озық инженерлік шешімдердің экожүйесіне айналады. Болашақта ол халықаралық ынтымақтастықты кеңейту, сондай-ақ «QazaqGaz» ҰК» АҚ технологиялық серіктестерімен өзара іс-қимыл және ынтымақтастық арқылы оны нығайту арқылы ғылыми және ғылыми-техникалық қызметтегі озық тәжірибені дамыту және бейімдеу катализаторы рөлін атқаратын болады. технологиялық университеттермен тәжірибе алмасу және еншілес және тәуелді ұйымдарда технологиялық инновацияларды қолдану.

ЭЫДҰ Жасыл өсу шеңбері

Соңғы онжылдықтарда дамыған және дамушы елдердің көпшілігі тұрақты экономикалық өсуге, ресурстарды пайдалану мүмкіндіктерін кеңейтуге және қоршаған ортаға зиянды әсерді азайтуға басымдық берді. Табиғи ресурстарды тиімді және жауапты пайдалану арқылы тұрақты өсуге қол жеткізуді көздейтін жасыл өсу тұжырымдамасы 2000 жылдардың аяғында енгізілгеннен бері көптеген үкіметтер үшін экономикалық саясаттың ажырамас бөлігіне айналды (Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы немесе ЭЫДҰ, 2009.).

QazaqGaz тұрақты даму тұжырымдамасын және корпоративтік жауапкершіліктің жоғары стандарттарын ұстанады. QazaqGaz мақсаты – бизнесті үздік халықаралық стандарттарға сәйкес дамыту, қоршаған ортаны қорғау, қауіпсіз және салауатты еңбек жағдайларына кепілдік беру және бар аймақтардың дамуына оң үлес қосу.

2022 жылғы 9 наурызда Еуропалық Комиссия Климаттың қосымша өкілеттіктері туралы актіні қабылдады, ол қатаң шарттарда кейбір ядролық және газ энергетикасы қызметтерін ЕО жасыл таксономия жүйесі қамтитын экономикалық қызметтердің тізіміне енгізді.

Табиғи газ Қазақстанның энергетикалық көшуінде маңызды рөл атқарады:

Өтпелі отын – көмірді газбен алмастыру экономиканы декарбонизациялауда, СО2 шығарындыларын азайтуда және 2050 жылға қарай көміртегі ізін 10-20%-ға азайтуда шешуші рөл атқара алады.

Сутегі экономикасын іске қосу – арзан табиғи газдың арқасында Қазақстанның жергілікті көміртегін тазарту және басқа елдерге экспорттау үшін арзан сутегін өндіру мүмкіндігі бар.

Теңдестіру генерациясы – қуаттылықтың тез артуына байланысты көмірді ауыстыруда жаңартылатын энергия көздері үлкен рөл атқарады, бұл тауарлық газдың қосымша көлемін қажет етеді.

Мүдделі тараптар

Мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл ынтымақтастық, ақылға қонымды сенім, адалдық, заңдылық, ашықтық және кеңейтілген ақпараттық өзара іс-қимыл қағидаттарына негізделген.Компанияда QazaqGaz қызметі әсер ететін және өз кезегінде осы мақсатқа қол жеткізуге ықпал ете алатын мүдделі тараптардың кең ауқымы бар. мақсаттар. Компания тәуекелдер мен рейтингті ескере отырып, тәуелділікті, міндеттемелерді және ықпалды ескере отырып жасалған Мүдделі тараптар картасын бекітті. Тұрақты даму саласындағы оқиғалар мен бастамалар, сондай-ақ олар бойынша өзара іс-қимылдар бойынша кері байланыс пен ескертулерді мына мекенжайға жіберуге болады: l.agimbetova@qg.kz

QazaqGaz ESG DataBook QazaqGaz біріктірілген жылдық есеп IGO құру ережелері ҰҚ QazaqGaz АҚ


Біріккен Ұлттар Ұйымының тұрақты дамудың басым мақсаттары (БҰҰ SDGs)

«QazaqGaz» ҰК» АҚ БҰҰ-ның барлық 17 Тұрақты даму мақсатының маңыздылығын мойындайды және өз қызметінің бөлігі ретінде оларға қол жеткізуге елеулі үлес қосады. Қызметінің ерекшеліктеріне байланысты, сондай-ақ Компанияның миссиясына, бизнес профиліне және мақсаттарына сәйкес «QazaqGaz» ҰК» АҚ жеті басым БҰҰ ТДМ-ны анықтады, оларға қол жеткізуге Қоғам ең үлкен үлес қосады.

goal

Салауатты өмірді қамтамасыз ету және барлық жастағы адамдардың әл-ауқатын арттыру

goal

Баршаға қолжетімді, сенімді, тұрақты және заманауи энергияға әмбебап қолжетімділікті қамтамасыз ету

goal

Тұрақты, инклюзивті және тұрақты экономикалық өсуге, толық және өнімді жұмыспен қамту

goal

Тұрақты инфрақұрылымды құру, инклюзивті және тұрақты индустрияландыру мен инновацияларды ынталандыру

goal

Климаттың өзгеруімен және оның салдарымен күресу үшін шұғыл шаралар қабылдау

goal

Қалалар мен қауымдастықтардың инклюзивті, қауіпсіз, тұрақты және тұрақты болуын қамтамасыз ету

goal


Гендерлік теңдікке қол жеткізу