Комплаенс

QazaqGaz және оның еншілес ұйымдары мен тәуелді қоғамдарының қызметіне өндірістік және өндірістік емес тәуекелдер әсер етеді. QazaqGaz компаниялар тобының стратегиялық және жедел мақсаттарына қол жеткізуге, сондай-ақ оның құны мен беделіне әсер етуі мүмкін тәуекелдер деңгейін уақтылы сәйкестендіруге, бағалауға және төмендету жөнінде шаралар қабылдауға бағытталған корпоративтік басқару жүйесінің негізгі компоненттерінің бірі ретінде тәуекелдерді басқарудың маңыздылығын түсінеді.

QazaqGaz тәуекелдерін басқарудың мақсаты - бизнестің стратегиялық және жедел тұрақтылығына ақылға қонымды сенімділікті қамтамасыз ету болып табылады

 • шешім қабылдау рәсімдерінің есептілігін, бақылануын және ашықтығын қамтамасыз ететін ұйымдық-құқықтық тетіктерді белгілеу;
 • адал бәсекелестік қағидаттарын сақтау;
 • мүдделер қақтығысын болдырмау;
 • іскерлік этика нормаларын қабылдау және сақтау;
 • сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру жөнінде шаралар қабылдау;
 • сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мәселелері бойынша мемлекеттік органдармен және өзге де ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау.

"QazaqGaz"ҰК"АҚ-да (бұдан әрі-қоғам) комплаенс қызметі (бұдан әрі-комплаенс қызметі) құрылды.

Қоғам өз қызметінде артықшылық алу немесе қолдау мақсатында саяси партияларды, қоғамдық бірлестіктерді қаржыландырмайды.

Комплаенс қызметінің негізгі міндеті - қоғам мен оның қызметкерлерінің Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету болып табылады. Комплаенс қызметі белгіленген тәртіппен Қоғамдағы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін бағалауды қоса алғанда, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралардың іске асырылуын бақылауды жүзеге асырады.

Заңға сәйкес Қоғам іске асыратын сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл кешенді бағдарламасының бір бөлігі «QazaqGaz» ҰК» АҚ Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясаты (бұдан әрі - Саясат) болып табылады.

Саясаттың мақсаты

 • Жоғары стандарттар
 • Ашық және адал бизнес жүргізу
 • Іскерлік беделді нығайту
 • Qazaqgaz тобына деген сенімділікті арттыру

Саясаттың мақсаты мен пайдалану аясы

 • Қоғамдағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің негізгі принциптері
 • Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтардың алдын алудың басқарушылық және ұйымдастырушылық негіздері
 • Сыбайлас жемқорлық әрекеттерін азайту және алдын алу шаралары
 • Қызметкерлердің заңнама мен заңнама нормаларын, Іскерлік этика кодексін және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарын мүлтіксіз сақтауға міндеттемесін қалыптастыру.
 • Өтініштермен жұмыс жасау және бұзушылық фактілері бойынша сәйкестікті тексеру

Контрагенттермен өзара іс-қимыл жасау кезінде Контрагенттердің іскерлік қатынастарын адал және адал негізде қалай жүргізетініне, өзінің беделін түсірмейтініне, шаруашылық қызметті жүргізу кезінде жоғары этикалық стандарттарды ұстанатынына, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша өз шараларын іске асыруына назар аударылады.

 QazaqGaz сыбайлас жемқорлық қызметіне тартылуы мүмкін контрагенттермен іскерлік қатынастардағы тәуекелді барынша азайту үшін ақылға қонымды күш-жігер жұмсайды, ол үшін Контрагенттердің парақорлыққа деген сенімділігі мен төзімділігін бағалау, оның ішінде оларда сыбайлас жемқорлыққа қарсы өзіндік саясаттардың немесе рәсімдердің бар-жоғын талдау, олардың саясат талаптарын сақтауға және саясатқа №4 қосымшада көзделген нысан бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы ескертпелерді шарттарға қосуға дайындығы, сондай-ақ бизнесті әдепті жүргізу және сыбайлас жемқорлықтың алдын алу үшін өзара көмек көрсету дайындығын бағалау жүргізіледі.

Жедел желі