Корпоративтік басқару

Корпоративтік басқару - бұл компанияның тиімді жұмыс істеуіне және мақсаттарына жетуге мүмкіндік беретін басқару жүйесі. Ол стратегиялық және операциялық процестерді, қаржыны, тәуекелдерді және мүдделі тараптармен қарым-қатынасты басқаруды қамтиды. Корпоративтік басқарудың маңызды құрамдас бөлігі басқарушыларға өз әрекеттерінің тиімділігін бағалауға және дұрыс шешімдер қабылдауға көмектесетін айқындылық пен есептілік болып табылады. Тиісті корпоративтік басқару инвесторлардың сенімін арттыруға және қоғамның алдында компанияның имиджін нығайтуға ықпал етеді.

Акционерлер

«QazaqGaz» ҰК» АҚ акционерлері - бұл компанияның акцияларына иелік ететін адамдар немесе ұйымдар. Акцияларға иелік ету акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығын, сондай-ақ компания оларды төлеуге шешім қабылдаған жағдайда, дивидендтер алу құқығын береді. «QazaqGaz» ҰК» АҚ-ның ірі акционерлерінің арасында «Самұрық-Қазына» мемлекеттік компаниясы мен Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын атауға болады. Олар компанияның стратегиялық инвесторлары болып табылады және оны басқаруға және даму стратегиясына айтарлықтай әсер етеді. Сонымен қатар, компанияның акциялары қор биржаларында еркін айналымда болуы мүмкін және оларды жеке инвесторлар да, инвестициялық қорлар да иелене алады. "«QazaqGaz» ҰК» АҚ акционерлерінің жалпы санын және олардың үлесінің мөлшерін компанияның есептілігінен білуге болады.

Корпоративтік хатшы

Корпоративтік хатшы — бұл Директорлар кеңесі мен акционерлердің жалпы жиналысының жұмысын ұйымдастыруға жауапты лауазымды тұлға. Корпоративтік хатшы жиналыстарды өткізуге, құжаттаманы дайындауға және қатысушылар арасында ақпарат алмасуға байланысты әкімшілік рәсімдерді басқарады. Бұдан басқа, корпоративтік хатшы компанияның заңнамалық талаптары мен корпоративтік саясатының сақталуын қамтамасыз етеді. Корпоративтік басқарудың бұл маңызды элементі шешім қабылдау процестерінің тиімділігін қамтамасыз етуге және инвесторлар мен жұртшылықтың сенімін арттыруға көмектеседі.

Ішкі аудит қызметі

Ішкі аудит қызметі - бұл компаниядағы ішкі процестер мен тәуекелдерді басқару жүйелерінің тиімділігін бағалаумен және бақылаумен айналысатын тәуелсіз орган. Ішкі аудит қызметінің міндеті - басқарудағы ықтималды проблемалар мен кемшіліктерді анықтау, сондай-ақ оларды жою бойынша ұсыныстар беру. Ішкі аудит қызметі компанияға корпоративтік саясат пен реттеулерді сақтауға, сондай-ақ инвесторлар мен жұртшылықтың сенімін нығайтуға көмектесетінін атап өткен жөн.

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау

Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау - бұл тәуекелдерді анықтауға, бағалауға және басқаруға, сондай-ақ олардың орындалуын ішкі бақылау мен мониторингтеу жүйесін құруға бағытталған корпоративтік басқарудың маңызды бөлігі. Бұл бөлімнің мақсаты - компанияның мүдделерін қорғауды, оның активтерін сақтауды және беделін нығайтуды қамтамасыз ету. Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау тәуекелдерді басқару саясатын әзірлеу мен енгізуді, тәуекелдерді бағалауды, реттеуші талаптардың орындалуын бақылауды, ақпараттық қауіпсіздікті басқаруды және т.б. қамтиды. Бұл бөлім қазіргі заманғы корпоративтік басқарудың ажырамас бөлігі болып табылады және жалпы алғанда компанияның тиімділігін арттыруға ықпал етеді.