2021 жылы ҚМК-да «Анабай кен орнының газ қорлары мен ілеспе компоненттерін есептеу» есебі бекітілді. 2021 жылы «Анабай кен орнын игеру жобасы» ҚР БИОК отырысында әзірленіп, келісілді.

Жайластыру аяқталғаннан кейін газ кен орнын игеруге енгізуді 2023 жылы бастау жоспарлануда.

.