Қалдықтарды басқару

«QazaqGaz» ҰК» АҚ Шаруашылық қызметі қалдықтардың пайда болуымен тығыз байланысты. Компаниядағы қалдықтарды басқару Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына, халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес жүзеге асырылады, сондай-ақ ЕТҰ деңгейінде қабылданған ішкі нормативтік құжаттармен регламенттеледі. 2021 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізілген ҚР жаңа экологиялық кодексіне көшу шеңберінде қалдықтармен жұмыс істеуге қойылатын талаптардың қатаңдауы байқалады.

Компаниядағы қалдықтарды басқару келесі қағидаттар негізінде ұйымдастырылады:

- қалдықтардың қайта пайдаланылатын фракцияларын бөлек жинауды ұйымдастыру және кәдеге жарату;

- қалдықтарды уақытша сақтау және қайта өңдеу орындарына тұрақты тасымалдауды және оларды полигондарда орналастыруды ұйымдастыру;

- органикалық қалдықтарды бөлек жинауды және оларды қайта пайдалануды ынталандыру;

- құрылыс қалдықтарын тікелей құрылыс алаңында немесе арнайы жерде қалдықтардың басқа түрлерінен міндетті түрде бөлуді ұйымдастыру;

- құрылыс қалдықтарын басқа қалдықтармен араластыруға жол бермеу;

- қалдықтардың кейбір түрлерін басқа түрлермен немесе арнайы қоспалармен араластыруға тыйым салуды белгілеу;

- қалдықтарды рұқсатсыз жағуға жол бермеу;

- мамандандырылған кәсіпорындармен уақтылы шарттар жасасу жолымен қалдықтарды кәдеге жарату жөніндегі өз міндеттемелерін ЕТҰ-ға осы қалдықтарды қайта өңдейтін объектілердің иелеріне беру үшін жағдайлар жасау;

- ҚОҚ саласындағы уәкілетті органға қалдықтармен жұмыс істеу туралы сенімді ақпаратты уақтылы ұсыну жүйесін ұйымдастыру.

Компания қалдықтарды басқару жөніндегі іс-шараларды тұрақты негізде жүзеге асырады: өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинау, тасымалдау және кәдеге жарату және қайталама шикізатты қайта өңдеуге беру (қағаз, картон, ПЭТ қаптамасы, аккумуляторлар, қара және түсті металдардың сынықтары).

Сондай-ақ, Орталық аппарат деңгейінде «Жасыл кеңсе» тұжырымдамасы құрылды, оның шеңберінде кеңсе үй-жайларында қалдықтардың пайда болуын азайту жөніндегі іс-шаралар әзірленді.

Компаниялар тобында әрбір ЕТҰ үшін қалдықтарды басқару бағдарламасы әзірленеді, оның мақсаты өндіріс және тұтыну қалдықтарының түзілу көлемін қысқарту және олардың қоршаған ортаға теріс әсерін азайту болып табылады. 2022 жылы компанияның қызметі нәтижесінде 6 015 тонна қалдық пайда болды.

«QazaqGaz» ҰК» АҚ эмиссияларды басқару саясаты