Адами капитал

QazaqGaz-да даярлауға және біліктілігін арттыруға бағытталған Персоналды дамыту бағдарламасы жұмыс істейді. Жыл сайын QazaqGaz бюджетінде персоналды оқытуға және олардың біліктілігін арттыруға қаражат көзделеді. QazaqGaz-да магистральдық газ құбырларын техникалық пайдалану қағидаларына сәйкес магистральдық газ құбырларының техникалық объектілерін арнайы дайындалған персонал пайдалануы тиіс. Қауіптілігі жоғары объектілерге қызмет көрсететін Персонал жергілікті мемтехнадзор органдарымен келісілген бағдарламалар бойынша кәсіпорындар арнайы құратын курстарда даярлаудан (қайта даярлаудан) өтуі тиіс.

Қызметкерлер оқыту ұйымдарының базасында да, Қазақстан Республикасының оқу орталықтарында да даярлықтан өтеді және өз біліктілік деңгейін арттырады. Кәсіптік оқыту және жұмысшы персоналды дамыту QazaqGaz кадр саясатының ұзақ мерзімді және басым бағыттарының бірі болып табылады, өйткені жұмысшы кадрлардың кәсіби деңгейі қауіпсіз өндіріс тиімділігін арттырудың, еңбек өнімділігін арттырудың және жұмыс сапасын жақсартудың маңызды факторы болып табылады.

Компания дамыған корпоративтік мәдениетке ие және тұрақты даму құндылықтарына бағдарланған. Осы қағидаттардың негізінде жаңа жоғары білікті кадрларды тартуға ғана емес, сонымен қатар компанияда жұмыс істейтін қызметкерлерге жан-жақты қолдау көрсетуге мүмкіндік беретін жоғары стандарттар белгіленеді.

Компанияда адам ресурстарын басқару процестерін реттейтін мынадай нормативтік құжаттар қолданылады: әкімшілік жұмыскерлердің қызметін бағалау (қойылған мақсаттарды тоқсан сайын орындау) тоқсан сайынғы негізде жүргізіледі. Басқарушы және басшы жұмыскерлер жыл қорытындысы бойынша ҚНК орындалуын бағалаудан өтеді.

QazaqGaz бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін сезіне отырып, әлеуметтік прогреске және QazaqGaz әл-ауқатының өсуіне, өңірлер халқының тұрақты дамуы мен әл-ауқатына ықпал етуге, өз жұмыскерлерінің әл-ауқатының деңгейін арттыруға күш салады. «QazaqGaz» ҰК» АҚ жұмыскерлердің бірлестіктер еркіндігі мен ұжымдық шарттар жасасу құқығын қатаң сақтайды. «QazaqGaz» ҰК» АҚ Ұжымдық шарты Компаниядағы әлеуметтік қолдау ережелерін реттейтін негізгі құжат болып табылады. 2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Ұжымдық шартпен қамтылған компаниялар тобындағы жұмыскерлердің пайызы 98%-ды құрады. Әрбір ЕТҰ шеңберінде кәсіподақтар жұмыс істейді, жұмыскерлермен ұжымдық шарттар жасалады.

Еңбек ресурстарының алуан түрлілігін арттыру тетіктері

Өндірістік қызметтің ерекшелігіне байланысты, QazaqGaz жұмыскерлерінің жалпы санындағы әйелдердің үлесі салыстырмалы түрде төмен. 2022 жылы бұл көрсеткіш 18% деңгейінде болды. Еңбек ресурстарының алуан түрлілігін арттыру мақсатында, Компания «KAZENERGY» мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының қазақстандық қауымдастығы» жанындағы Әйелдер энергетикалық клубына (ӘЭК) қатысады.


Әкімшілік және басқарушылық лауазымдарға кандидаттарды іздестіру және іріктеу қағидалары

Әртүрлілік және инклюзия саясаты

Дискриминация мен харасментке қарсы саясат