Адам капитал

QazaqGaz-да даярлауға және біліктілігін арттыруға бағытталған Персоналды дамыту бағдарламасы жұмыс істейді. Жыл сайын QazaqGaz бюджетінде персоналды оқытуға және олардың біліктілігін арттыруға қаражат көзделеді. QazaqGaz-да магистральдық газ құбырларын техникалық пайдалану қағидаларына сәйкес магистральдық газ құбырларының техникалық объектілерін арнайы дайындалған персонал пайдалануы тиіс. Қауіптілігі жоғары объектілерге қызмет көрсететін Персонал жергілікті мемтехнадзор органдарымен келісілген бағдарламалар бойынша кәсіпорындар арнайы құратын курстарда даярлаудан (қайта даярлаудан) өтуі тиіс.

Қызметкерлер оқыту ұйымдарының базасында да, Қазақстан Республикасының оқу орталықтарында да даярлықтан өтеді және өз біліктілік деңгейін арттырады. Кәсіптік оқыту және жұмысшы персоналды дамыту QazaqGaz кадр саясатының ұзақ мерзімді және басым бағыттарының бірі болып табылады, өйткені жұмысшы кадрлардың кәсіби деңгейі қауіпсіз өндіріс тиімділігін арттырудың, еңбек өнімділігін арттырудың және жұмыс сапасын жақсартудың маңызды факторы болып табылады.

Компания дамыған корпоративтік мәдениетке ие және тұрақты даму құндылықтарына бағдарланған. Осы қағидаттардың негізінде жаңа жоғары білікті кадрларды тартуға ғана емес, сонымен қатар компанияда жұмыс істейтін қызметкерлерге жан-жақты қолдау көрсетуге мүмкіндік беретін жоғары стандарттар белгіленеді.

Компанияда адам ресурстарын басқару процестерін реттейтін мынадай нормативтік құжаттар қолданылады: әкімшілік қызметкерлердің қызметін бағалау (қойылған мақсаттарды тоқсан сайын орындау) тоқсан сайын жүргізіледі. Басқарушы және басшы қызметкерлер жыл қорытындысы бойынша ҚТК орындалуын бағалаудан өтеді.

QazaqGaz бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін сезіне отырып, әлеуметтік прогреске және QazaqGaz әл-ауқатының өсуіне, өңірлер халқының тұрақты дамуы мен әл-ауқатына жәрдемдесуге, өз қызметкерлерінің әл-ауқатының деңгейін арттыруға күш салады. Компания қызметкерлердің Бірлестіктер бостандығы мен ұжымдық шарттар жасасу құқығын қатаң сақтайды. Кәсіпорындар аясында кәсіподақтар жұмыс істейді, қызметкерлермен ұжымдық шарттар жасалады. 2012 жылы енгізілген Ұжымдық шарт және әлеуметтік қолдау көрсету ережелері әлеуметтік қолдау саласындағы негізгі құжат болып табылады. 2021 жылы қызметкерлердің 82% - ы ұжымдық шарттармен қамтылған. "ҚазРосГаз" ЖШС есепті кезеңде ұжымдық шартта жұмыс істейді, толық қалыптасқан жағдайда бөлімше қызметкерлеріне ұсынылады. Компанияда әр қызметкердің қауымдастыққа кіруге және Ұжымдық шарт қабылдауға мүмкіндігі бар.

Еңбек ресурстарының алуан түрлілігін арттыру тетіктері

Өндірістік қызметтің ерекшелігіне байланысты QazaqGaz қызметкерлерінің жалпы санындағы әйелдердің үлесі салыстырмалы түрде төмен. 2021 жылы бұл көрсеткіш 18% деңгейінде болды. Еңбек ресурстарының алуан түрлілігін арттыру мақсатында Компания "KAZENERGY "мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының қазақстандық қауымдастығы"жанындағы Әйелдер энергетикалық клубына (ЖЭК) қатысады.


Әкімшілік және басқарушылық лауазымдарға кандидаттарды іздестіру және іріктеу қағидалары