Еңбекті қорғау

Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау бойынша есептіліктің 100% ашықтығына қол жеткізілді, бұл "QazaqGaz "ҰК" АҚ компаниялар тобының өндірістік объектілерін көшпелі (іріктеп) тексеру нәтижелері бойынша "ҚазМұнайГаз "ҰК"АҚ қорытындыларымен расталды. ҚТГ компаниялар тобы бойынша ашық есептілікті қамтамасыз ету КИСУД бағдарламасында инциденттердің барлық түрлері бойынша сенімді деректерді уақтылы енгізу жолымен жүзеге асырылады.

Еңбекті қорғау саласындағы заңнаманың талаптарына сәйкес көп деңгейлі бақылау, оқыту және білімді тексеру, еңбек жағдайлары бойынша объектілерді аттестаттау, санитарлық-гигиеналық еңбек жағдайларын жасау, арнайы киіммен қамтамасыз ету, жазатайым оқиғалардан сақтандыру, Медициналық және ауысым алдындағы куәландыру шаралары ұйымдастырылды және жүргізілді.

QAZAQGAZ-да ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ мәселелерін басқаруға неғұрлым егжей-тегжейлі көзқарас үшін ЕТҰ бойынша жауапкершілік аймақтары функционалдық деңгейде бөлінген. Әрбір ЕТҰ-да еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау өкілдері бар. QAZAQGAZ-тың ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ мәселелері жөніндегі негізгі құрылымдық бөлімшесі ПТД қызметі болып табылады. 2021 жылы ПТД ОТ, ПБ және ҚОҚ мәселелеріне жетекшілік етті, ПТД Бас директордың техникалық даму жөніндегі орынбасарына есеп берді. HSE қызметінің функциялары мен міндеттерін орындауға ЕТҰ-да осы бағыт бойынша өздерінің құрылымдық бөлімшелерін басқаратын құрылымдық бөлімшелердің басшысы және оның орынбасарлары жауапты. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ мәселелері бойынша қызметкерлердің немесе өкілдердің дербес жауапкершілігі олардың лауазымдық нұсқаулықтары шеңберінде айқындалған.

Компанияда еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздікті басқарудың бірыңғай жүйесі (бұдан әрі — ЕСУОТ) енгізілді, оның негізгі міндеттері қызметкерлердің өндірісте қауіпсіз, салауатты еңбек жағдайларын жасау және қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар кешенін орындауы, өндірістік жарақаттанудың, кәсіптік аурулардың, авариялар мен инциденттердің qazaqgaz бүкіл тобы деңгейінде алдын алу болып табылады. Компанияда ЕСУОТ аясында өндірістегі жазатайым оқиғаларды тіркеу және тергеу рәсімі қабылданды, бұл басшылыққа және барлық жауапты қызметкерлерге оқиғаларға талдау жүргізуге және оларды қысқа мерзімде жою бойынша шаралар қабылдауға мүмкіндік береді. 2021 жылы еңбекті қорғау жөніндегі 11 өндірістік кеңес (бұдан әрі — кеңестер) құрылды, оның ішінде орталық аппаратта. Кеңестердің құрамына еңбекті қорғау жөніндегі техникалық инспекторлар, сондай-ақ кәсіподақтың барлық мүшелері кіреді.


Еңбекті қорғау және қауіпсіздік туралы есеп